Hulp voor Albanië. In het berggebied Mokra, bij Pogradec is de armoede en achterstand groot. Een gebied waar men elkaar steunt door vooral het ruilen van goederen of voeding. Ontwikkeling en scholing is beperkt en voor slechts enkelen is beroepsonderwijs in dit gebied mogelijk. Er wordt daar hard gewerkt, terwijl daarnaast ook de zorg voor familie noodzakelijk is. Er zijn vrijwel geen sociale voorzieningen zoals wij die kennen.

Vóór 1990 had vrijwel niemand in Albanië een bril! Het voorzien van brillen zal de ontwikkeling en scholing in dit gebied zeker ten goede komen.

In 2017 is gestart met de plannen om dit te realiseren. Vanuit Nederland zijn daarom brillenglazen, monturen, machines en meetapparatuur overgebracht. Vanuit Optiekhuys Elspeet wordt kennis overgedragen en praktische hulp geboden om de start te maken met een optiekwinkel in Pogradec. Het doel is om vanuit deze winkel de bevolking in het berggebied te voorzien van brillen. Het contact met de bevolking in het berggebied verloopt via de kleine kerkelijke gemeenten. Deze worden gesteund door Stichting Agrinas*. Het brillenproject ‘Come & see’ valt ook onder deze stichting én de steun voor evangelisatie in dit gebied. De naam ‘Come & see’ is daarom niet zomaar een gekozen naam. ‘Come & see’, evangelie voor alle mensen!

*Stichting Agrinas is een interkerkelijke organisatie, die kleinschalige mensgerichte projecten ondersteunt. Deze stichting ondersteunt plattelands-ontwikkelingsprojecten, o.a. in Albanië.

Via de stichting Agrinas (ANBI) kunt u dit project ‘come & see’ en Agrinas steunen.

Wij houden u hier graag op de hoogte, of kom langs in de winkel. Er is zoveel over te vertellen!